Политика на поверителност

Политика на поверителност

 1. Данни за администратора на лични данни:

Администратор на личните данни на потребителите на онлайн магазин www.juicebarbg.com e ТЕДИЯНИ – ДИЯНА БУДАКОВА ЕТ, адрес: гр. Стара Загора ул. Кольо Ганчев №52., с ЕИК/ПИК 200627688 

Лични данни на потребителите, които биват събирани и обработвани от администратора на магазина:

1.  При създаване на нова регистрация потребителят въвежда данни за: собствено и фамилно име и електронна поща;

2.  При направата на поръчка, потребителят предоставя следната информация: собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер;

3.  Потребителят може да се регистрира в онлайн магазина и използвайки своя профил във Facebook. Ако изберете този вариант, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на „ТЕДИЯНИ – ДИЯНА БУДАКОВА ЕТ“

4.  Уеб сайтът също така събира и съхранява информация посредством бисквитки (cookies) и други сходни технологии съгласно политиката за бисквитките.

III. Цели на събиране и обработване на данните на потребителите:

1. създаване и управление на профил в онлайн магазина;

2.  обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;

3. разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;

4. отговаряне на вашите въпроси свързани със сайта www.juicebarbg.com 

 1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Това може да включва:

– мерки за защита на уебсайта и потребителите на www.juicebarbg.com срещу кибератаки;

– мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;

– мерки за управление на различни други рискове.

Причина за това обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.


Продължителност на периода на съхранение на потребителските лични данни

Продължителността на съхраняването на лични данни се определя от съответния период на задържане (например търговски и данъчни периоди). След изтичането на този срок съответните данни ще бъдат заличени, при условие че вече не са необходими за изпълнението или откриването на договора и / или вече няма законни интереси от наша страна за по-нататъшното съхранение.

 1. Права на потребителя

Потребителите имат следните права, свързани с обработката на личните му данни, предоставени на www.juicebarbg.com

– да изисква потвърждение, че ние обработваме личните му данни;

–  да предоставим копие от тези данни;

–  да предоставим информация относно лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили данни и др.

– коригиране – потребителят може да поиска от нас да поправим или допълним негови неточни или непълни лични данни;

–  изтриване на данни – потребителят може да изисква изтриване на неговите лични данни единствено в следните случаи:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • потребителят е оттеглил неговото съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
 • упражнява законно право на възражение; или
 • те са били незаконно обработвани; или
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим искането на потребителя за изтриване на личните му данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция;

За да упражни правата си, потребителят може да се свърже с www.juicebarbg.com като използва данните за контакт, посочени по-горе. Отговор на всички валидни искания, предявени към www.juicebarbg.com ще бъде предоставен в рамките на 30 дни.

Преносимост на данните – потребителят може да изисква неговите лични данни да бъдат предоставени в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и може да поиска те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но само ако:

 • обработването се основава на съгласие или на сключването на договор с потребителя;
 • обработването се извършва с автоматично средство.

Право на възражение – потребителят може да възрази срещу обработването на личните му данни;

Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на неговите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Жалби – потребителят има правото да подава жалба пред местния надзорен орган относно обработването на неговите лични данни. В България този надзорен орган е:

Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас, можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт, чрез страницата контакти на www.juicebarbg.com или на имейл juicebarbg@gmail.com


VII. Други данни на потребителя, събирани при посещение на нашия сайт:

Когато посещавате нашия уеб сайт единствено с цел информация – например без да имате регистрация, ние събираме информация единствено от вашия браузър. Когато посещавате нашия уеб сайт, ние събираме следанта информация, необходима за да можем технически да Ви показваме нашия уеб сайт:

– дата и време на посещение;

–  количество данни, изпратено в байтове;

–  източник на посещението;

–  използван браузър;

–  операционна система;

–  ИП адрес


VIII. Бисквитки

За да ви направим потребителското изживяване при посещение на нашия уебсайт www.juicebarbg.com по-добро и да стане възможно използването на определени функции, използваме така наречените „бисквитки“ на различни страници. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашето крайно устройство. Някои от „бисквитките“, които използваме, се изтриват след края на сесията на браузъра, т.е. след затваряне на браузъра ви (така наречените „сесийни“ бисквитки). Други „бисквитки“ остават на вашия терминал и позволяват на www.juicebarbg.com или на нашите партньорски компании („бисквитки“ на трети страни) да разпознават вашия браузър при следващото Ви посещение (постоянни „бисквитки“). Ако са зададени „бисквитки“, те събират и обработват специфична потребителска информация, като например данни за браузъра и местоположението, както и стойности на IP адреси според индивидуалните изисквания. Постоянните „бисквитки“ автоматично се изтриват след определен период, който може да варира в зависимост от „бисквитката“.

В някои случаи „бисквитките“ се използват за опростяване на процеса на поръчване, като се запазват настройките (например запомняне съдържанието на виртуална кошница за пазаруване при по-късно посещение на уебсайта).

Работим заедно с рекламни партньори, които ни помагат да направим нашия сайт по-интересен за вас. За тази цел бисквитките от партньорските компании също се съхраняват на твърдия ви диск, когато посещавате нашия уебсайт (бисквитки от трети страни). Ще бъдете информирани поотделно и отделно за използването на такива „бисквитки“ и обхвата на събраната информация във всеки отделен случай в следващите раздели.

Имайте предвид, че можете да настроите браузъра си по такъв начин, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите поотделно за тяхното приемане или да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или като цяло. Всеки браузър се различава по начина, по който управлява настройките на „бисквитките“. Това е описано в менюто за помощ на всеки браузър, което обяснява как можете да промените настройките на „бисквитките“. По-подробна информация за това можете да намерите на следните връзки:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/websites/#cookies

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Моля, имайте предвид, че функционалността на нашия уеб сайт може да бъде лимитирана, ако определени бисквитки не бъдат приети.

 1. Функция за коментари

В рамките на коментарната функция на този уебсайт, в допълнение към коментара ви, информация за времето на писане на коментара и име на коментатора, което сте избрали, се съхраняват и публикуват на уебсайта. Освен това вашият IP адрес се записва и съхранява. Този IP адрес се съхранява от съображения за сигурност, в случай че съответното лице наруши правата на трети лица или публикува незаконно съдържание, като изпрати коментар. Нуждаем се от вашия имейл адрес, за да се свържем с вас, ако трета страна трябва да възрази срещу публикуваното ви съдържание. Правното основание за съхраняването на вашите данни е чл. 6, параграф 1, букви б) и ж) от GDPR. Ние си запазваме правото да заличаваме коментари, ако те нарушават правата на трети страни.

 1. Директен маркетинг

Ако се абонирате за нашия бюлетин за електронна поща, ние ще Ви изпращаме редовна информация за нашите актуални оферти. Единствената задължителна информация за изпращане на бюлетина е вашият имейл адрес. Посочването на допълнителни възможни данни е доброволно и се използва, за да може посланието към Вас да бъде по-лично. Използваме така наречената процедура за двойно включване за изпращане на бюлетина. Това означава, че няма да ви изпращаме бюлетин за електронна поща, освен ако не сте изрично потвърдили, че сте съгласни с изпращането на бюлетина. След това ще Ви изпратим потвърждаващ имейл, с който ще Ви помолим да потвърдите, че желаете да получавате бъдещи бюлетини, като за целта трябва да кликнете върху съответната връзка.

С активирането на връзката за потвърждение ни давате съгласието си за използването на личните ви данни в съответствие с чл. 6 (1) точка a от GDPR. Когато се регистрирате за електронен бюлетин, съхраняваме вашия IP адрес, въведен от доставчика на интернет услуги (ISP), както и датата и часа на регистрацията, така че да можем да проследим евентуална злоупотреба с вашия имейл адрес по-късно. Събраните от нас данни, когато се регистрирате за бюлетина, ще бъдат използвани изключително за целите на рекламирането чрез бюлетина. Можете да се отпишете от бюлетина по всяко време чрез връзката, предоставена в бюлетина, или чрез изпращане на съобщение до отговорното лице, посочено по-горе. След анулирането вашият имейл адрес незабавно ще бъде изтрит от списъка ни за разпространение на бюлетини.

 1. Обработка на данни, свързани с поръчката

За да обработим поръчката ви, ние работим заедно със следните доставчици на услуги, които ни подпомагат при изпълнението на сключените договори. Някои лични данни се прехвърлят на тези доставчици на услуги.

– Личните данни на потребителите мога да бъдат споделяни с:

 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании;
 • доставчици на ИТ услуги;

В случай на публичен интерес и при изискване от закона, данните на потребителя могат да бъдат споделени и с публични органи.

Споделянето на данните на потребителите с трети страни се извършва съгласно законовите разпоредби в областта на защита на данните и поверителността на информацията.


XII. Използване на социални мрежи

 1. Facebook

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини („плъгини“) на социалната мрежа Facebook, управлявана от Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ („Facebook“). Приставките са обозначени с лого на Facebook или добавката „Social Plug-in за Facebook“ или „Социална добавка за Facebook“. Общ преглед на приставките на Facebook и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Ако не искате Facebook да свърже информацията, събрана чрез уебсайта ни директно с вашия Facebook профил, трябва да излезете от Facebook, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също да предотвратите зареждането на плъгините във Facebook и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер „NoScript“ (http://noscript.net/)

Facebook Inc., базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни „Privacy Shield“, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Целта и обхватът на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Facebook, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата лична информация, можете да намерите в информацията за защита на личните данни на Facebook на адрес: http://www.facebook.com/policy.php

 1. Google

Нашият уеб сайт използва така наречените плъгини („плъгини“) на социалната мрежа Google+, управлявана от Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Приставките могат да бъдат идентифицирани например с бутони с буквата „+1“ на бял или цветен фон. Общ преглед на приставките на Google и техния външен вид можете да намерите на: https://developers.google.com/+/plugins

Ако не искате Google да събере информацията, събрана чрез нашия сайт, директно с потребителския ви профил в Google+, трябва да излезете от Google+, преди да посетите нашия сайт.

Можете също така да предотвратите зареждането на приставките на Google+ и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер „NoScript“ (http://noscript.net/)

Google LLC, базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни „Privacy Shield“, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Целта и обхватът на събирането на данни, както и по-нататъшната обработка и използване на данните от Google, както и вашите права и опции за настройка за защита на вашата поверителност, могат да бъдат намерени в информацията за защита на данните на Google на адрес: www.google.com/policies/privacy

 1. Instagram

Нашият уеб сайт използва т.нар. плъгини („plugins“) на онлайн услугата Instagram, управлявана от Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, САЩ („Instagram“). Плъгините са обозначени с лого на Instagram, например под формата на „камера Instagram“. Общ преглед на приставките за Instagram и техния външен вид можете да намерите на: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Ако не искате Instagram да свърже информацията, събрана чрез нашия уебсайт директно с вашия Instagram акаунт, трябва да излезете от Instagram, преди да посетите нашия уебсайт. Можете също така да предотвратите зареждането на приставките на Instagram и по този начин процедурите за обработка на данни, описани по-горе, с добавки за вашия браузър за в бъдеще, напр. със скриптовия блокер „NoScript“ (http://noscript.net/)

Instagram LLC., Със седалище в Съединените щати, е сертифициран за американско-европейското споразумение за защита на личните данни „Privacy Shield“, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

Моля, направете справка с декларацията за поверителност на Instagram за целта и обхвата на събирането на данни и по-нататъшната обработка и използване на данните от Instagram и вашите права и опции за настройка за защита на поверителността на адрес: https://help.instagram.com/155833707900388/

XIII. Онлайн маркетинг

Проследяване на реализациите в Google AdWords

Този уеб сайт www.juicebarbg.com използва онлайн рекламната програма „Google AdWords“ и проследяването на реализациите в рамките на Google AdWords, Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Използваме програмата на Google Adwords за привличане на вниманието към нашите атрактивни оферти с помощта на рекламни материали (т.нар. Google Adwords) на външни уеб сайтове. Можем да определим във връзка с данните за рекламните кампании колко успешни са индивидуалните рекламни мерки. Интересуваме се да ви показваме реклами, които представляват интерес за Вас. Искаме да направим нашия сайт по-интересен за вас и да постигнем справедливо изчисляване на рекламните разходи.

„Бисквитката“ за проследяване на реализациите е зададена в браузъра на потребителя, ако кликне върху реклама от AdWords, доставена от Google. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се съхраняват във вашата компютърна система. Тези „бисквитки“ обикновено губят валидността си след 30 дни и не се използват за лична идентификация. Ако потребителят посети определена страница от този уебсайт и ако „бисквитката“ все още не е изтекла, Google и ние ще можем да разпознаем, че потребителят е кликнал върху рекламата и е препратен на тази страница. Всеки клиент на Google AdWords получава различна „бисквитка“. По този начин „бисквитките“ не могат да бъдат проследени чрез уебсайта на клиентите на AdWords. Информацията, събрана от „бисквитките“, се използва за осигуряване на обобщена статистика за реализациите от AdWords, които са се включили за проследяване на реализациите. Получаваме информация за общия брой потребители, които са кликнали върху рекламата и са препратени на страница с маркери за проследяване на реализациите. Не се получава информация, която да ни позволява да идентифицираме потребителите лично. Ако не искате да участвате в програмата за проследяване, можете да откажете използването на тази програма, като деактивирате „бисквитката“ за проследяване на реализациите в Google чрез вашия интернет браузър чрез потребителските настройки. В този случай няма да бъдете включени в статистическите данни за проследяването на реализациите. Използваме Google Adwords в съответствие с чл. 6, параграф 1 от GDPR.

Google LLC, базирана в Съединените щати, е сертифицирана за американско-европейското споразумение за защита на личните данни „Privacy Shield“, което гарантира спазването на нивото на защита на данните, приложимо в ЕС.

За повече информация относно правилата за поверителност на Google, моля, посетете: https://privacy.google.com/intl/bg/take-control.html?categories_activeEl=sign-in

Можете да деактивирате за постоянно „бисквитките“ за рекламните предпочитания, като ги блокирате чрез съответната настройка на софтуера на браузъра си или като изтеглите и инсталирате приставката за браузъра, която е достъпна под следната връзка: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Моля, обърнете внимание, че определени функции на този уебсайт не могат да се използват или само в ограничена степен, ако сте деактивирали използването на „бисквитки“.


XIV. Услуги за уеб анализ

Google (Universal) Analytics

Този уебсайт www.juicebarbg.com използва Google Analytics, уеб услуга за анализ на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, които са текстови файлове, съхранени на компютъра ви, за да помогнат на уебсайта да анализира начина, по който потребителите използват сайта. Информацията, генерирана от „бисквитките“ за използването на този уеб сайт (включително съкратеният IP адрес), обикновено се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Този уебсайт използва Google Анализ с разширение „_anonymizeIp ()“, което осигурява анонимност на IP адреса, като го съкращава и изключва пряка лична връзка. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде изпратен на сървър на Google в САЩ и ще бъде съкратен там. В тези изключителни случаи преработката се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка е GDPR на базата на нашия законно интерес към статистическия анализ на поведението на потребителите за целите на оптимизацията и маркетинга.

От наше име Google ще използва тази информация, за да оцени използването на уебсайта, да състави отчети за дейността на уебсайта и да ни предостави други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет. IP адресът, предаван от вашия браузър в контекста на Google Анализ, не се обединява с други данни на Google.

Можете да откажете използването на „бисквитки“, като изберете подходящите настройки в браузъра си. Трябва обаче да отбележим, че в този случай може да не успеете да използвате пълната функционалност на този уебсайт. Можете да откажете окончателно Google да събира данни, генерирани от „бисквитки“, относно използването на уебсайта (включително вашия IP адрес) и да ги обработва. Можете да изтеглите и инсталирате приставката на браузъра, която се намира на следната връзка: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg

За алтернативен начин на отказ, моля кликнете на следния адрес, за да изключите бисквитките, което ще деактивира възможността на Google Analytics да събира информация за този уеб сайт за в бъдеще.

Disable Google Analytics

За повече информация относно това как Google Analytics управлява потребителските данни, моля посетете следната страница: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

 1. Ретаргетинг и ремаркетинг
 2. Facebook Custom Audience

Този сайт използва „Facebook Pixel“ на Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ („Facebook“). Ако потребителят е дал своето изрично съгласие, поведението му може да бъде проследено, след като е видял или кликнал върху реклама във Facebook. Този процес е предназначен да оцени въздействието на Facebook реклами и цели оптимизране на рекламните дейности

Събраните данни остават анонимни и не могат да се използват, за да се определи самоличността на потребителя. Тези данни обаче се съхраняват и обработват от Facebook, за да се даде възможност за връзка със съответния потребителски профил и да се позволи на Facebook да използва тези данни за рекламни цели в съответствие с Декларацията за поверителност на Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy).

Съгласието за използването на пиксела във Facebook може да се дава само от потребители, които са на възраст над 13 години. Ако сте по-млади, моля, поискайте разрешение от законния си настойник.

Ако искате да деактивирате използването на „бисквитки“ в компютъра си, можете да настроите своя интернет браузър, така че бисквитките вече да не могат да се съхраняват на компютъра ви в бъдеще и / или „бисквитките“, които вече са били съхранени, да бъдат изтрити. Въпреки това, когато изключите всички „бисквитки“, някои функции на интернет страниците вече не могат да бъдат изпълнявани. Можете също да деактивирате използването на „бисквитки“ от трети страни като Facebook на следния уебсайт на Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

 1. Google AdWords Remarketing

Нашият уеб сайт използва функциите на ремаркетинга в Google AdWords, които ни позволяват да рекламираме уебсайта си в резултатите от търсенето на Google, както и в уебсайтове на трети страни. Доставчикът е Google LLC, 1600 Амфитеатър Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). За тази цел Google поставя бисквитка в браузъра на вашето устройство, което автоматично използва псевдоним ID на бисквитка въз основа на посетените от вас страници, за да позволи рекламиране въз основа на интереси. Обработката се основава на законния ни интерес към оптимална маркетинг дейност на нашия уеб сайт в съответствие с чл. 6, параграф 1, точка Ф от GDPR.

Можете да деактивирате за постоянно настройката на „бисквитките“ за предпочитанията за рекламиране. Можете да изтеглите и инсталирате приставката за браузър на следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Друга възможност е да се свържете с Digital Advertising Alliance на www.aboutads.info, за да разберете как да зададете „бисквитките“ и да направите съответните настройки. И накрая, можете да настроите браузъра си така, че да сте информирани за настройката на „бисквитките“ и да решите поотделно дали да ги приемете или да изключите приемането на „бисквитки“ за определени случаи или като цяло. Ако не се приемат „бисквитки“, функционалността на нашия уеб сайт може да е ограничена.

Допълнителна информация и правилата за защита на данните относно рекламата и Google могат да се видят на адрес: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

XVII. Други инструменти

 1. Google reCAPTCHA

На този уебсайт използваме и функцията reCAPTCHA на Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Тази функция се използва основно за разграничаване на това дали даден запис е направен от физическо лице или за неправилно използвана автоматична и автоматизирана обработка. Услугата включва изпращането на IP адреса и евентуално други данни, изисквани от Google за услугата reCAPTCHA на Google, и се извършва в съответствие с чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR въз основа на нашия законно изразен интерес към избягване на злоупотреби и спам.

Допълнителна информация за Google reCAPTCHA и декларацията за поверителност на Google можете да намерите на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

 1. Google карти

Нашият уеб сайт използва Google Maps (AP’I) на Google LLC., 1600 Амфитеатър Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Google Карти е уеб услуга за показване на интерактивни (национални) карти, за да се визуализира географска информация. Използването на тази услуга ще ви покаже нашето местоположение и ще ви улесни да ни намерите.

Ако не сте съгласни с бъдещото предаване на данните Ви до Google за използването на Google Карти, можете да деактивирате напълно уеб услугата Google Карти, като изключите приложението JavaScript в браузъра си. В този случай Google Карти, както и показването на картата на този уеб сайт, не могат да бъдат използвани.

Общите условия на Google могат да бъдат намерени на адрес: https://policies.google.com/terms?hl=bg

Допълнителните условия за ползване могат да бъдат намерени на: https://www.google.com/intl/bg-US/US/help/terms_maps.html

Можете да намерите подробна информация за защитата на данни във връзка с използването на Google Карти на уебсайта на Google („Декларация за поверителност на Google“) на адрес: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

 1. Google уеб шрифтове

Този сайт използва уеб шрифтове, предоставени от Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“). Когато извиквате страница, браузърът ви зарежда необходимите уеб шрифтове в кеш паметта на браузъра, за да показва правилно текстовете и шрифтовете.

За да направите това, браузърът, който използвате, трябва да има връзка със сървърите на Google. По този начин Google ще бъде информиран, че сайтът ни е бил достъпен чрез вашия IP адрес. Google Web Fonts се използват с цел еднакво и атрактивно представяне на нашите онлайн оферти и използването им е в законния ни интерес по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква е от GDPR. Ако вашият браузър не поддържа уеб шрифтове, вашият компютър използва шрифт по подразбиране.

Допълнителна информация за Google Web Fonts може да бъде намерена на адрес: https://developers.google.com/fonts/faq и в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg